Closeup of a branch of pink cherry bloom

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vår Miljöpolicy utgör grunden för vårt ekologiska tänkande där vi arbetar med att ständigt förbättra oss i vårt arbete genom att:

  • Minska användningen av ändliga resurser, d v s i första hand återanvända, i andra hand återvinna produkter och material (kretsloppsprincipen), övergå till miljöanpassade inköpsalternativ där sådana existerar (substitutionsprincipen) och minska vår energianvändning avseende t ex transporter och el- och pappersförbrukning.
  • Integrera miljöfrågor i affärsverksamheten genom att ta hänsyn till miljön vid planering, genomförande och uppföljning av övriga frågor, försiktighetsprincipen tillämpas när det är möjligt.
  • Ständigt genomföra förbättringar, vårt arbete är aldrig avslutat, utan jakten på förbättringar fortsätter ständigt.