Arbetsmiljöpolicy

Vår Arbetsmiljöpolicy skall medvetet arbeta för att skapa trivsel, engagemang och möjligheter för personlig utveckling genom att:

  • Vi inte bara ska uppfylla myndigheternas minimikrav d v s arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter, utan vår arbetsmiljö skall även vara så bra, säker och jämställd att alla trivs, kan och vill arbeta kvar till sin pension.
  • Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i samråd i en öppen dialog. Ingen form av trakasserier accepteras.
  • Varje Medarbetare skall visa personligt ansvar för sin egen och andra medarbetares hälsa genom att följa våra arbetsmiljöregler och påpeka förbättringar och brister för snabb korrigering..
  • Alltid förbättra arbetsmiljön genom Medarbetarnas Förbättringsförslag, systematiskt arbetsmiljöarbete samt genom internrevisioner.
  • Ledningen skyddar alltid våra Medarbetare/Arbetstagare från repressalier när de rapporterar incidenter, faror, risker och möjligheter.