Om oss

Aphos är ett mångårigt konsultföretag inom fastighetsbranschen.

Våra verksamhetsgrenar är i huvudsak teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel och ombyggnationer.

Vår affärsidé och målsättning är att erbjuda en exklusiv förvaltningstjänst till överkomlig kostnad och med ett mycket personligt engagemang för en begränsad kundgrupp.

Våra fastighetsskötare har en mycket bred yrkeskunskap och klarar det mesta av i fastigheter förekommande arbeten, vilket betyder att kostnaderna kan minskas då inte en ny hantverksgrupp måste tillkallas för varje nytt arbetsmoment.

Som ett komplement till fastighetsskötseln har vi också en byggverksamhet, RÖ Entreprenad & Fastighets AB som klarar allt från mindre byggservicearbeten till kompletta köks- och badrumsombyggnader och andra om- och tillbyggnader.

För hyresgästerna/medlemmarna innebär detta att de får en bättre service och ett mindre antal hantverkskontakter.

Styrelseordförande, Ronny Östberg, har arbetat med fastighetsförvaltning sedan början av 70-talet. Först i Sparbankens fastighetsbolag, Mälarstadens Förvaltnings AB och därefter under åren 1981 till 1987 i S-E Bankens förvaltningsbolag AB Arsenalen som gruppchef för en av förvaltningsgrupperna. 1988 startade han Aphos Förvaltnings AB.

Vi arbetar kontinuerligt med att försöka höja vår kvalitet och ett led i detta arbete är att vi  2015 certifierade oss för ISO9001 och ISO14001. Vi följde upp detta arbete 2021 med att även certifiera oss för ISO45001, vilket gör att vi ständig jobbar med att förbättra vår kvalitet, vårt miljötänkande och vår arbetsmiljö.