Stockholm från ovan

Referenser

Referenser

Några av våra kunder:

 • AB Rådstornet, ref Lars Golve 08-545 660 92
 • Afa Sjukförsäkrings AB, ref Lars Edberg  08-696 40 81
 • Karl-Adam Bonniers Stiftelse
 • Einar Mattsson Byggnads AB, familjen Kruhsberg
 • Taksprånget AB
 • AKIFA AB
 • Brf Räfsan 8
 • Brf Arméfördelningen
 • Brf Adelsö
 • Brf Björkö
 • Brf Tosterö
 • Brf Fyrhöjden
 • Brf Starrbäcksängen 1
 • Brf Starrbäcken 2

Samt ytterligare ett antal privatägda hyresfastigheter samt bostadsrättsföreningar                        i varierande storlek